O nama

team

  • Naša ideja

SezonskiPoslovi.com je nastao sa idejom da poveže i približi poslodavce i kandidate koji traže posao, a sve sa ciljem da poveća opštu nezaposlenost i olakša komunikaciju između ove dve strane.

Poslodavcima nudi mogućnost brzog i lakog pronalaženja odgovarajučih kandidata, uvid u bazu biografija, kao i kreiranje konkursa za određene poslove.

Korisnicima odnosno kandidatima svih starosnih doba pruža priliku da sagledaju ukupnu ponudu poslova i da na najbrži način pronađu posao po svojoj želji.

  • Naša vizija i ciljevi

Cilj i vizija našeg rada je ukljčivanje svih susednih zemalja Balkana, koje zbog svoje povoljne geografske pozicije imaju potrebu za sezonskim poslovima, pre svega zbog turističke delatnosti, kako bi se stvorila jedinstvena baza svih poslova.