Potrebni radnici FO i KD kontrole

Application deadline date has been passed for this Job.
A.S. Members Club
  • Datum objave: 09/06/2023
  • Aplicirali 0
  • Pregledi 59
Opis posla

Potrebni radnici na poziciji: Službenik fizičkog obezbeđenja i kontradiverzione kontrole.

Opis posla: utvrđivanje identiteta, pregled i pretres lica, stvari i vozila i obavljanje drugih srodnih poslova u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o kućnom redu i drugim unutrašnjim aktima, u skladu sa naredbom neposrednog rukovodioca.

Osnovni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

– minimum srednja stručna sprema (3. ili 4. stepen)
– uverenje Suda da nije pokrenut krivični postupak
– uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
– osnovno poznavanje engleskog jezika
– da je kandidat starosti između 18 i 25 godina

Mesto rada: Budva (Crna Gora) i Beograd (Republika Srbija)

Broj izvršilaca: 3 (tri)

Plata/naknada: 1.200,00 EUR, odnosno 140.000,00 RSD + bonusi

Prijave za posao, sa radnom biografijom (CV) i ličnim dokumentom sa fotografijom (lična karta ili putna isprava), izdatim od strane nadležnog organa, slati elektronskim putem na e-mail: p_h@tuta.io.

Udruženje A.S. Members Club, bez svojstva pravnog lica u skladu sa članom 4. Zakona o udruženjima, sa povezanim pravnim licima, zadržava diskreciono pravo da kontaktira kandidate koji uđu u uži izbor.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije priložen validni identifikacioni dokument, neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt lice: Petar Hajduković, mast. pravnik, izvršni asistent Predsednika Upravnog odbora

 

 

Detalji posla
  • IskustvoBez
  • PolMuško
Uža lista Nikada nikome ne plaćajte test ili intervju za prijavu za posao.